shkolageo.ru 1

Урок 9


Тема.
Контрольна робота за темою: «Квадратична функція. Графіки квадратичної функції.»

Мета: перевірити рівень засвоєння знань і вмінь учнів із теми «Квадратична функція.»

Тип уроку: контроль знань і вмінь.

Обладнання та наочність: ноутбук, мультимедійний проектор, тестові завдання.


Хід уроку


І. Організаційний етап

Вчитель повідомляє тему та мету уроку.

ІІ. Контрольна робота.

Контрольна робота складається з трьох частин.

Частина І – вибрати правильну відповідь.

Частина ІІ – написати правильну відповідь.

Частина ІІІ – записати детальне розв’язування задачі.

Текст контрольної роботи додається. ДОДАТОК 1


ІІІ. Підсумки уроку.

Відповіді до завдань у тестовій формі «Перевір себе».

№ завдання

1 частина

2 частина

1

2

3

4

5

6

1 варіант

Б

Г

Б

В

Г

Г

1

2 варіант

Г

Г

Б


В

В

А

1ДОДАТОК 1


Контрольна робота на тему: Квадратична функція

1 варіант

1Частина (за кожне завдання 1 бал)

1. Дана функція f(x) = -(x2-5), знайдіть f(-1)

А) -4? Б) 4; В) -6; Г) 6

2. Визначте нулі функції у =

А) 5; Б) -5 и 5; В) -5 Г) функція нулів не має

3. Знайдіть область визначення функції у = +

А) [0;+); Б) [7; +); В) [0;7]; Г) (-;7]

4. Визначте проміжки знакосталості функції у =

А) у>0 при х [-1; +); Б) y< 0 при х[1; +);

В) y> 0 при х (-;-1)(-1; +); Г) y>0 при х (1; +)

5. На малюнку зображено ескіз графіка функції у=ах2 +bx+c. Користуючись графіком, визначте знаки параметрів a,b,cА) a>0, b>0, c>0; Б) a>0, b>0, c<0;

В) a<0, b<0, c<0; Г) a>0, b<0, c>0


6. За допомогою якого перетворення графік функції у=х2-3 отримано з графіка функції у=х2

А) перенесенням вгору на 3; Б) перенесення вправо на 3;

В) перенесенням вліво на 3; Г) перенесенням вниз на 3

2 Частина (за завдання 2 бали)

Розв’яжіть графічно рівняння х2 = 2х – 1

3 Частина (за завдання 4 бали)

Побудуйте графік функції у=3х2-2х+1. За графіком визначте область значень функції, проміжки зростання і спадання.


Контрольна робота на тему: Квадратична функція

2 варіант

1Частина (за кожне завдання 1 бал)

1. Дана функція f(x) = -(x2-3), знайдіть f(1)

А) -2; Б) 4; В) -4; Г) 2

2. Визначте нулі функції у =

А) 4; Б) -4 и 4; В) -4; Г) функція нулів не має

3. Знайдіть область визначення функції у = +

А) [0;+); Б) [-7; +); В) [0;7]; Г) (-;7]

4. Визначте проміжки знакосталості функції у =

А) у>0 при х [-1; +); Б) y< 0 при х[1; +);

В) y> 0 при х (-;1)(1; +); Г) y>0 при х (1; +)


5. На малюнку зображено ескіз графіка функції у=ах2 +bx+c. Користуючись графіком, визначте знаки параметрів a,b,cА) a>0, b>0, c>0; Б) a>0, b>0, c<0;

В) a<0, b>0, c<0; Г) a>0, b<0, c>0

6. За допомогою якого перетворення графік функції у=х2+4 отримано з графіка функції у=х2

А) перенесенням вгору на 4; Б) перенесення вправо на 4;

В) перенесенням вліво на 4; Г) перенесенням вниз на 4

2 Частина (за завдання 2 бали)

Розв’яжіть графічно рівняння - х2 + 2 =

3 Частина (за завдання 4 бали)

Побудуйте графік функції у=-x2+4x-3. За графіком визначте область значень функції, проміжки зростання і спадання.


Самоаналіз уроку

Даний урок є передостаннім уроком теми «квадратична функція». На ньому контролюється засвоєння матеріалу учнів за темою, виявляються прогалини у вміннях, навичках.

Зміст уроку передбачає:


  1. завдання, контролююче уміння і знання на базовому рівні

(тестові завдання);

  1. перевірку графічних навичок учнів;

  2. приклади, потребуючі знань і вмінь розвиваючого характеру.

Контрольні завдання враховують рівень математичної підготовки класу.

Засвоєння учнями матеріалу на базовому рівні перевірено на уроці за допомогою таблиці «перевір себе», що дозволяє вчителю підготуватися до корекції знань з учнями за конкретними темами.