shkolageo.ru 1

ПАМЯТКА ДЛЯ ПАБУДОВЫ ПЛАНА ЎРОКА МОВЫ І ЛІТАРАТУРЫ
Агульныя пытанні плана:

1 - дата;

2 – нумар урока па тэме;

3 – тэма ўрока;

4 – тып урока;

5 – трыадзіная мэта ўрока;

6 – метады навучання;

7 – матэрыял, які паўтараецца, актуалізуе апорныя веды і ўменні вучняў;

8 – віды кантроля ведаў і зваротнай сувязі;

9 – плануемыя веды, уменні і навыкі, якія сфарміруюцца на ўроку.

Прыватныя пытанні, што вырашаюцца на ўроку:

1 – рэалізацыя выхаваўчага патэнцыялу ўрока;

2 – сувязь вучэбнага матэрыяла з жыццём, з практыкай;

3 – дыдактычныя сродкі ўрока;

4 – самастойная праца вучняў на ўроку;

5 - метады замацавання пройдзенага на ўроку;

6 – дамашняе заданне.