shkolageo.ru 1

 1. Реляційна модель даних. Реляційна схема БД


 2. Структура реляційної моделі даних. Аксіоми Кодда

 3. Відношення, атрибут, кортеж, домен

 4. Використання первинних та зовнішніх ключів. Зв’язування відношень.

 5. Основні правила цілісності БД

 6. Надмірність даних та аномалії операцій над даними

 7. Функціональні завлежності, декомпозиція, нормалізація

 8. 1 НФ

 9. 2 НФ

 10. 3 НФ

 11. НФБК

 12. Алгоритм виявлення функціональних залежностей

 13. SQL – концепція та основні типи даних

 14. Оператори SQL. Створення баз даних та таблиць

 15. Оператори SQL. Модифікація та видалення таблиць

 16. Оператори SQL. Керування правами доступу

 17. Оператори SQL. Додавання, видалення, модифікація даних в таблицях

 18. Оператори SQL. Вибірка даних. Проста вибірка

 19. Оператори SQL. Вибірка даних. Вибірка з декількох таблиць

 20. Оператори SQL. Вибірка даних. Застосування обчислюваних полів

 21. Оператори SQL. Вибірка даних. Групування та сортування даних.

 22. Оператори SQL. Використання представлень

 23. Мова SQL. Додаткові можливості – процедури, що зберігаються

 24. Транзакції. Модель транзакцій та їх властивості

 25. Проблеми паралельної обробки транзакцій.”Клінчі”(тупики)

 26. Типи блокувань при виконанні транзакцій

 27. Журналізація даних

 28. Поняття м’якого та жорсткого збою.

 29. Відновлення даних. Відкати та докати транзакції

 30. Тригери та процедури, що зберігаються. ”Гонки” тригерів