shkolageo.ru 1

Урок беларускай літаратуры ў 6 класе


Тэма:

“Алена Васілевіч. “Сябры”


Мэты:

пазнаёміць з апавяданнем ;

арганізаваць абмеркаванне вучнямі маральных якасцей асобы (сяброўскасці, адданасці і спагадлівасці);

садзейнічаць развіццю мыслення і звязнага маўлення;

ствараць умовы для выхавання ў дзяцей чуласці, добразычлівасці, пачуццяў сяброўства і калектывізму.


Эпіграф:

“Дружба – вялікая справа. Без дружбы чалавеку цяжка жыць... Беражыце дружбу, гэта самае дарагое і важнае, што ёсць у чалавека”

Кузьма Чорны


Ход урока


І. Арганізацыйны момант


ІІ. Праверка дамашняга задання


ІІІ. Новая тэма


1) уступнае слова настаўніка


- Сёння мы пагаворым пра важнае, неабходнае кожнаму чалавеку пачуццё – пачуццё дружбы. Многія з вас знаёмы з ім і ведаюць пра сяброўства і з жыцця, і з кніг. Мы пазнаёмімся з апавяданнем Алены Васілевіч “Сябры”, пастараемся вызначыць галоўную думку твора і адказаць на пытанне “Каго можна назваць сапраўдным сябрам?” (агучваецца эпіграф урока).


2) знаёмства з апавяданнем


3) аналіз апавядання


1. Азначэнне паняцця


- Хто такі сябар? (У тлумачальным слоўніку даецца такое азначэнне. Сябар – 1) той, хто звязаны з кім-небудзь сяброўствам; 2) прыхільнік, абаронца.)


- Што такое дружба? (Дружба – блізкія адносіны, заснаваныя на ўзаемным даверы, павазе, супольнасці інтарэсаў.)


- Часам мы выкарыстоўваем і словы таварыш, прыяцель. Хто такі таварыш? (1. Таварыш – чалавек, блізкі каму-небудзь па агульнасці поглядаў, дзейнасці, умовах жыцця. 2. Пры савецкай уладзе зварот да грамадзяніна.)

- Хто такі прыяцель? (Прыяцель – блізка знаёмы чалавек, з якім устанавіліся сяброўскія адносіны.)- Такім чынам, таварыш і прыяцель – гэта не заўсёды сябры.


- Каго можна назваць сапраўдным сябрам? (чалавек, да якога можна звярнуцца ў любы час; гэта чалавек, які раздзеліць з вамі не толькі нейкія турботы, але і парадуецца за вашы поспехі)


2. Дыскусія


Парам раздаюцца карткі з цытатамі. Кожная пара павінна выказаць сваё меркаванне: як яны разумеюць выказванні вялікіх людзей.

1. Толькі сапраўдны друг можа цярпець слабасці свайго друга. (Уільям Шэкспір, англійскі драматург)

2. Што робіцца і гаворыцца ў гневе, таго паміж сябрамі ў разлік ставіць не патрэбна. (Генрык Сянкевіч, польскі пісьменнік)

3. Хто дружбе здрадзіў хоць бы толькі раз, таму няма ўжо веры... (Насір Хізраў, таджыкскі паэт)

4. Няправільна будзе, калі я скажу: ён мой друг, а таму ён усё добра робіць; трэба казаць: ён усё добра робіць і таму ён мой друг. (Кандрат Крапіва, беларускі пісьменнік)


3. Праца з мастацкім тэкстам


а) рэтраспектыўна-аналітычная гутарка

- Чаму пра Лёню Саўчанку і Грышу Міхневіча казалі, што іх вадой не разальеш? (Сядзелі за адной партай. Жылі на адной кватэры. Звярталіся адзін да другога па дапамогу.)


- Што адбылося паміж хлапчукамі ў школе? Якім паказвае сябе Грыша? (Грыша атрымаў горшую, чым Лёня, адзнаку, хаця лічыўся лепшым вучнем. Паводзіў ён сябе ганарыста, пагардліва, вінаваціў Лёню.)


- Раскажыце, як Лёня трапіў у бяду. (Грыша не пачакаў Лёню па дарозе дадому, і Лёня заблукаў у цёмным заснежаным лесе.)

- У тэксце ёсць радкі (с.147): “Раней, бывала, калі хто-небудзь з хлопцаў стамляўся ці папраўляў абутак, другі абавязкова чакаў яго, бо ведаў: лепшая надзея і дапамога ў дарозе – таварыш”. Мы згадвалі, што Грыша і Лёня – сябры. Чаму ж аўтар у гэтай сітуацыі выкарыстоўвае слова “таварыш”? (Бо не трэба быць абавязкова вялікім сябрам для таго, каб дапамагчы чалавеку ў цяжкую хвіліну.)- Як выявіў сябе Грыша? Чаму? (“Ён не бачыў, як садзіўся адпачываць Лёня... Ім кіравала крыўда.)


- Ці можам мы сказаць, што Грыша кінуў сябра ў бядзе? (Не. Ён не глядзеў на сябра, каб паказаць сваю крыўду, але яму стала страшна – азірнуўся: стаў непакоіцца за Лёню, хутка пабег па дапамогу дамоў.)


- Ці правільна зрабіў Грыша, калі пабег дадому, каб расказаць дарослым, што здарылася? (Так. Сам ён мог бы заблукаць у лесе і не дапамог бы сябру.)


- Раскажыце аб выратаванні Лёні.


б) Чытанне па асобах апошняга эпізоду апавядання.


- Што адчуваў Лёня ў час прыходу сябра? (Ён быў шчаслівы ўбачыць Грышу і ўсё яму дараваў.)


- Ці паўплывала на Грышу ўся гэта гісторыя? (Грыша адчуваў сябе вінаватым; ён зразумеў сваю памылку: усё сам расказаў у школе, каб яго выключылі са школы.)


- Давайце вызначым, што хацела сказаць сваім творам Алена Васілевіч. (Сяброўства – дапамога, крыўда, радасць за друга, шчасце, павага, дараванне, узаемаразуменне, сорам)


ІV. Падвязенне вынікаў


- На вашых партах ляжаць выказванні, якія мы абмяркоўвалі. Якое з выказванняў, на ваш погляд, найбольш характарызуе апавяданне А.Васілевіч? (1 і 2)


- Каго ж можна назваць сапраўдным сябрам? (Чалавек, які ніколі не здрадзіць і не кіне ў цяжкую хвіліну; чалавек, які ўмее сябраваць)


V. Рэфлексія


- На лістках у вас напісаны паняцці. Размяркуйце іх па групах.

Дабрыня, узаемадапамога, спрэчка, зайздрасць.

Чалавечнасць, уменне цярпець слабасці друга, няшчасце, падман.

Узаемапавага, давер, дрэнны настрой, крыўда.


- Што не трэба браць у жыццёвую дарогу сапраўдным сябрам? (зайздрасць, падман, крыўда)

- Калі трэба быць уважлівым і сапраўдным сябрам? (спрэчка, няшчасце, дрэнны настрой)- Што трэба браць з сабой сапраўдным сябрам? (дабрыня, узаемадапамога, чалавечнасць, уменне цярпець слабасці друга, узаемапавага, давер)


VІ. Дамашняе заданне


С.145 – 153, заданне №5; падабраць прыказкі і вершы пра сяброўства і сяброў.


1. Толькі сапраўдны друг можа цярпець слабасці свайго друга. (Уільям Шэкспір, англійскі драматург)

2. Што робіцца і гаворыцца ў гневе, таго паміж сябрамі у разлік ставіць не патрэбна. (Генрык Сянкевіч, польскі пісьменнік)

3. Хто дружбе здрадзіў хоць бы толькі раз, таму няма ўжо веры... (Насір Хізраў, таджыкскі паэт)

4. Няправільна будзе, калі я скажу: ён мой друг, а таму ён усё добра робіць; трэба казаць: ён усё добра робіць і таму ён мой друг. (Кандрат Крапіва, беларускі пісьменнік)


Дабрыня, узаемадапамога, спрэчка, зайздрасць.

Чалавечнасць, уменне цярпець слабасці друга, няшчасце, падман.

Узаемапавага, давер, дрэнны настрой, крыўда.


1. Толькі сапраўдны друг можа цярпець слабасці свайго друга. (Уільям Шэкспір, англійскі драматург)

2. Што робіцца і гаворыцца ў гневе, таго паміж сябрамі у разлік ставіць не патрэбна. (Генрык Сянкевіч, польскі пісьменнік)

3. Хто дружбе здрадзіў хоць бы толькі раз, таму няма ўжо веры... (Насір Хізраў, таджыкскі паэт)

4. Няправільна будзе, калі я скажу: ён мой друг, а таму ён усё добра робіць; трэба казаць: ён усё добра робіць і таму ён мой друг. (Кандрат Крапіва, беларускі пісьменнік)


Дабрыня, узаемадапамога, спрэчка, зайздрасць.

Чалавечнасць, уменне цярпець слабасці друга, няшчасце, падман.

Узаемапавага, давер, дрэнны настрой, крыўда.


1. Толькі сапраўдны друг можа цярпець слабасці свайго друга. (Уільям Шэкспір, англійскі драматург)

2. Што робіцца і гаворыцца ў гневе, таго паміж сябрамі у разлік ставіць не патрэбна. (Генрык Сянкевіч, польскі пісьменнік)


3. Хто дружбе здрадзіў хоць бы толькі раз, таму няма ўжо веры... (Насір Хізраў, таджыкскі паэт)

4. Няправільна будзе, калі я скажу: ён мой друг, а таму ён усё добра робіць; трэба казаць: ён усё добра робіць і таму ён мой друг. (Кандрат Крапіва, беларускі пісьменнік)


Дабрыня, узаемадапамога, спрэчка, зайздрасць.

Чалавечнасць, уменне цярпець слабасці друга, няшчасце, падман.

Узаемапавага, давер, дрэнны настрой, крыўда.