shkolageo.ru 1


Урок-памяць “Не карайце маўчаннем” (па аповесці В. Быкава“Аблава”)


Мэта:

 • аддаць даніну памяці бязвінным ахвярам сталінізму;

 • акрэсліць вытокі бездухоўнасці ў грамадстве;

 • выказаць адносіны да працэсу раскулачвання і агульнай калектывізацыі, стану спецперасяленцаў у лагерах;

 • развіваць зацікаўленасць вучняў да творчасці В. БыкаваМабыць найбольшае зло ў нашым жыцці – спрадвечнае наша бяспамяцтва.

 • Мабыць найбольшае зло ў нашым жыцці – спрадвечнае наша бяспамяцтва.

 • В. Быкаў

Дайце мне крыж –

 • Дайце мне крыж –

 • Не карайце маўчаннем.

 • Не, не змаўчыш перад тым развітаннем

 • Што прынясеш да людскога парога.

 • Тое ўзнясецца да самага Бога

 • Дайце мне крыж –

 • Не карайце маўчаннем

 • Час не прыйшоў для майго спачывання.

 • В. Вабішэвіч1.Што цягне Хведара Роўбу ў родныя мясціны? 2.Як жа сустрэла родная зямля “ўцекача з таго свету”?3. Што ж убачыў Хведар у родным Нядолішчы? 4. Але заставалася апошняя надзея на сустрэчу з сынам. Размова з незнаёмым калгаснікам стала кульмінацыяй Роўбавай эпапеі. Чаму? Што ўсхвалявала Хведара?5. Прасачыце, як адбываецца дэградацыя Міколы. 6. Што вы разумееце пад выразам “ выракся, адмовіўся ад бацькі”?


7. Да якой думкі падводзіць нас аўтар, расказваючы нам гісторыю бацькі і сына? 8. І ўсё ж Хведар нават у апошнія хвіліны жыцця імкнецца апраўдаць сына. Чаму?


9. Чаму Хведар прымае рашэнне не здацца ўладам, а загінуць у багне? 10. Давайце паспрабуем знайсці адказы на пытанні, якія так і засталіся для Хведара нявырашанымі. Завошта? Чаму?Урок-памяць “Не карайце маўчаннем” (па аповесці В. Быкава“Аблава”)