shkolageo.ru 1


 • Використання комп’ютера на уроках образотворчого мистецтв

 • « Найвища ціль мистецтва – змушувати

 • битися серця, тому що серце – центр життя,

 • мистецтво повинне постійно знаходитися

 • в найтіснішому зв’язку з усім моральним та матеріальним життям людини»

 • ( Ж. Гюйо )


Завдання розвитку творчих здібностей учнів

 • Завдання розвитку творчих здібностей учнів

 • Формування у дітей художньо-естетичного ставлення до дійсності, відчуття краси та гармонії.

 • Розвиток специфічних для художнього процесу універсальних якостей: художньо-творчої уяви, асоціативно-творчого мислення, спостережли-вості, зорової пам’яті та інші.

 • Формування знань про образотворче мистецтво, його історію.

 • Формування потреб і здібностей для продуктивної художньої творчості.

 • Розвиток сенсорних здібностейВідповідно до методичних принципів, мети і завдань предмета програма з образотворчого мистецтва складається з двох головних розділів:

 • Відповідно до методичних принципів, мети і завдань предмета програма з образотворчого мистецтва складається з двох головних розділів:

 • сприймання;

 • практична художня діяльність.


Завдання сприймання мистецтва

 • Завдання сприймання мистецтва

 • Формування уявлень, про особливості образної мови різних видів образотворчого мистецтва, розуміння ролі виражальних засобів у створенні художнього образу (певного стану, настрою, характеру, тощо) твору мистецтва;

 • Розвиток уміння виразити своє ставлення та емоційне переживання щодо твору, який аналізується;

 • Формування знань та уявлень про мистецтво і художників, специфіку праці, засвоєння спеціальних художніх термінів


Використання комп’ютерних програм під час сприймання творів мистецтва допоможе набути учням відомостей про:

 • Використання комп’ютерних програм під час сприймання творів мистецтва допоможе набути учням відомостей про:

  • види образотворчого мистецтва;
  • засоби художньої виразності, основні матеріали, інструменти з якими працюють художники;
  • види декоративно-ужиткового мистецтва;
  • архітектурні засоби художньої виразності;
  • художні музеї світу.


 • Діапазон використання комп'ютера в навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи дуже великий - від тестування учнів, врахування їхніх особистісних якостей, набутих знань до гри.Візуальне завдання

 • Розгляньте малюнки глечиків. Визначте який з них найлегший, тяжкий, великий, найменший?Ігрові завдання до уроків образотворчого мистецтваЗавдання до уроку образотворчого мистецтваВиконати пейзаж

 • Виконання малюнка олівцем: промальовка основних елементів пейзажу, їх композиційне розміщення на площині.


Накладання основного кольору неба, крон дерев, землі по вологому паперу (використання прийому “вливання кольору в колір”).

 • Накладання основного кольору неба, крон дерев, землі по вологому паперу (використання прийому “вливання кольору в колір”).Узагальнення та завершення роботи. Деталі можна домалювати по сухому шару фарби.

 • Узагальнення та завершення роботи. Деталі можна домалювати по сухому шару фарби.