shkolageo.ru 1

За станом на 01.02.2012 р. до КП входить 8745 професій, професійних назв робіт та посад. За 9 розділами КП вони розподіляються таким чином:

 • За станом на 01.02.2012 р. до КП входить 8745 професій, професійних назв робіт та посад. За 9 розділами КП вони розподіляються таким чином:Позитив:

 • Позитив:

 • Наявні окремі стандарти, за якими здійснюється досить високий рівень підготовки кадрів;

 • Мають досить пророблену складову ОПП, окремі копмоненти змісту освіти;

 • За багатьма напрямами зорієнтовані на триступеневу систему вищої освіти, ЄТКС та ін.

 • Негатив:

 • Відірваність у багатьох випадках від реальних вимог ринку праці та роботодавців;

 • Низька питома вага практичних програм та модулів;

 • Відсутність чіткого взаємозв’язку ОКХ, ОПП з вимогами професійного стандарту.
1 Загальні положення

 • 1 Загальні положення

 • 2 Терміни та поняття

 • 3 Типовий макет професійного стандарту

 • 4 Загальний порядок заповнення професійного стандарту

 • 5 Створення робочої (експертної) групи на підприємстві (в організації, установі), вимоги до її складу, інструментарій та методи збору необхідної інформації

 • 6 Формування змістовної частини професійного стандарту

 • 7 Оформлення професійного стандарту

 • Перелік використаних джерел

 • Додатки

 • Додаток 1. Рекомендації щодо створення професійно-галузевих рад із розроблення та впровадження професійних стандартів

 • Додаток 2. Макети анкет для опитування працівників підприємств (організацій, установ)

 • Додаток 3. Збір загальної та додаткової інформації про професію, професійні назви роботи (посади), професійний профіль, трудові функції, іншої інформації, необхідної для заповнення професійного стандарту

 • Додаток 4. Приклад написання загальної інформації про професії (професійні назви роботи, посади конторських (офісних) службовців у бухгалтерській діяльності) для 2 розділу професійного стандарту.

 • Додаток 5. Рекомендації стосовно заповнення картки виду трудової (професійної) діяльності

 • Додаток 6. Приклад заповнення картки виду трудової (професійної) діяльності на професійну назву роботи “Сталевар конвертера”

 • Додаток 7. Перелік одиниць професійного стандарту (основних трудових функцій) на професійну назву роботи “Сталевар конвертера”

 • Додаток 8. Приклад опису одиниці професійного стандарту (основних трудових функцій)

 • Додаток 9. Приклад визначення критеріїв виконання вимог одиниці професійного стандарту (основної трудової функції) профнсійної назви роботи “Сталевар конвертера”

 • Додаток 10. Визначення показників (індикаторів), які характеризують вимоги до професії (професійної назви роботи, посади)


4.1. Види економічної діяльності та професійні назви робіт, для яких розробляються профстандарти

 • 4.1. Види економічної діяльності та професійні назви робіт, для яких розробляються профстандарти


3.1. Вид трудової діяльності: Ведення технологічного процесу витоплення сталі в конвертерах.

 • 3.1. Вид трудової діяльності: Ведення технологічного процесу витоплення сталі в конвертерах.

 • 3.2. Кваліфікаційні рівні за чинною категорійною ієрархією – 6 – 8 розряд. За НРК – 4 рівень.

 • 3.3. Найменування професій (професійних назв робіт, посад): сталевар конвертера.

 • 3.4. Узагальнений опис виконуваної трудової (професійної) діяльності:Перевіряти стан футеровки конвертера. Перевіряти стан обладнання і механізмів, що забезпечують роботу конвертера. Завантажувати конвертер брухтом. Заливати чавун. Завантажувати шихтові матеріали. Слідкувати за процесом подавання кисню в конвертер. Завантажувати шлакоутворювальні матеріали. Забезпечувати контроль над процесом усереднення температури й хімічного стану металу після завершення продування. Віддавати команду для виконання додування металу для виправлення витопків. Контролювати тривалість випускання сталі з конвертера до сталерозливального ковша. Виконувати розкислення сталі перед випусканням шлаку. Виконувати випускання рідкого шлаку до шлакового ковша. Виконувати процес легіювання сталі залежно від її сортамента. Забезпечувати дотримання технології витоплення сталі. Управляти ремонтом сталевипускного отвору й обриванням настилів з горловини конвертера. Організовувати й управляти роботою з напівсухого торкретування та підварювання футеровки конвертера під час гарячих ремонтів. Виконувати вилучення настилів і "козлів" з кисневих фурм. Управляти операціями із зупинки конвертера на холодний ремонт. Брати участь у безаварійному та безпечному ремонті обладнання. Дотримуватися вимог охорони праці, нормативно-правових актів з питань промислової й пожежної безпеки. Брати участь у розробленні заходів з недопущення аварій та нещасних випадків. Брати участь у тренуваннях за планом ліквідації аварій. Дотримуватися правил екологічної безпеки. Брати участь у ліквідації аварій та їхніх наслідків.

 • 3.5. Особистісні якості:Відповідальність. Фізична витривалість. Висока працездатність. Концентрація, розподіл та перенесення уваги. Точний окомір. Спроможність чітко відрізняти кольори. Відкритість в обміні робочою інформацією з колегами свого підрозділу. Здатність приймати продумані, своєчасні рішення та здійснювати відповідні дії в нестандартних ситуаціях. Упевненість у собі.

 • 3.6. Вимоги до професійної освіти й навчання:Наявність необхідних знань, умінь та навичок.

 • 3.7. Наявність сертифікатів, що підтверджують кваліфікацію:Наявність свідоцтва, що підтверджує кваліфікацію сталевара конвертера 6 – 8 розряду (молодший спеціаліст) залежно від обсягу конвертера.

 • 3.8. Вимоги до практичного досвіду роботи:Стаж роботи за професійною назвою роботи "Підручний сталевара" не менше 1 року.

 • 3.9. Умови праці та особливі умови допущення до роботи:Несприятливі мікрокліматичні умови праці – висока загазованість, підвищені рівні шуму, температури повітря, наявність професійних ризиків із підвищеною вірогідністю травматизму та отримання професійних захворювань. Діяльність у нестандартних ситуаціях; складність у різноманітних діях під час виконання основної виробничої діяльності, високий рівень відповідальності. Змінна робота. Пряма виробнича відповідальність.

 • 3.10. Можливі місця роботи:Металургійні комбінати.
А.1 "Перевіряти стан футеровки конвертера" (інтегрована група одиниць професійного стандарту "Здійснювати перевірку стану конвертера перед початком витоплення сталі"), віднесено до професійної назви роботи "Сталевар конвертера"

 • А.1 "Перевіряти стан футеровки конвертера" (інтегрована група одиниць професійного стандарту "Здійснювати перевірку стану конвертера перед початком витоплення сталі"), віднесено до професійної назви роботи "Сталевар конвертера"

 • Одиниця професійного стандарту професійної назви роботи "сталевара конвертера"

 • Перевіряти стан футеровки конвертера

 • Шифр А.1А1 "Перевіряти стан футеровки конвертера"

 • А1 "Перевіряти стан футеровки конвертера"