shkolageo.ru 1


Матыўная прастора беларускай паэзіі пачатку ХХІ стагоддзя

 • Прэзентацыя магістарскай працы

 • Карп Алены Аляксандраўны

 • Навуковы кіраўнік – доктар філалагічных навук,

 • прафесар Л.Д. Сінькова


Змест

 • Актуальнасць тэмы

 • Мэты і задачы даследавання

 • Аб'ект і прадмет даследавання

 • Анталагічныя матывы

 • Экзістэнцыйныя матывы

 • Патрыятычныя матывы

 • Сацыяльныя матывы

 • Урбаністычныя і пастаральныя матывы

 • Абсурдысцкія і футурыстычныя матывы

 • Мартальныя і гатычныя матывы

 • ВысновыАктуальнасць абранай тэмы

 • Неабходнасць аналізу і ацэнкі сучаснай беларускай паэзіі, у прыватнасці творчасці маладых беларускіх літаратараў (т.зв.“посттутэйшыя”,“пакаленне Ы”)

 • Недастатковая распрацаванасць праблемы матыўнай прасторы ў беларускім літаратуразнаўствеМэта:

 • Мэта:

 • прааналізаваць творчасць найбольш яркіх, адметных маладых літаратараў, выявіць вядучыя матывы паэзіі пачатку ХХІ стагоддзя

 • Задачы:

 • вылучыць асноўныя групы матываў, лакальныя іх рэалізацыі

 • прасачыць трансфармацыю традыцыйных матываў


Аб’ект даследавання – паэзія прадстаўнікоў новага літаратурнага пакалення (В. Трэнас, В. Морт, Я. Лайкоў, А. Спрынчан, В. Жыбуль, М. Мартысевіч, В. Рыжкоў і інш.)

 • Аб’ект даследавання – паэзія прадстаўнікоў новага літаратурнага пакалення (В. Трэнас, В. Морт, Я. Лайкоў, А. Спрынчан, В. Жыбуль, М. Мартысевіч, В. Рыжкоў і інш.)

 • Прадмет даследавання – вядучыя матывы беларускай паэзіі пачатку ХХІ стагоддзя, рэцэпцыя і пераасэнсаванне традыцыйных матываў


Анталагічныя матывыАнталагічныя матывы Матыў дыхатаміі, дваістасці

 • на лакальным узроўні – раздвоенасць уласнага светаадчування, аўтарскага ego

 • мне складана і цьмяна, мне проста і ясна…

 • Віка Трэнас

 • Я рыбіна. Я так крычу –

 • аж цёмна робіцца ўваччу.

 • Ды сумны вырак маю:

 • я рыба – я нямая.

 • Ірына БельскаяАнталагічныя матывы Матыў дыхатаміі, дваістасці

 • глабальны (быццё/нябыт) + лакальны (ego)

 • Шукаю сутву быцця

 • і сутву нябыту шукаю…

 • Каюся

 • і грашу…

 • Аксана Спрынчан

 • антыноміі быцця

 • Долу хіліўся,

 • хіліўся,

 • хіліўся

 • бОГ,

 • якому ніхто не маліўся.

 • Толькі паклон яму біў пакрысе

 • Бог, якому маліліся ўсе.

 • Віктар Жыбуль


Анталагічныя матывы Матыў дыхатаміі, дваістасці

 • дабро – зло

 • вядома, зло не адносіць сябе да зла,

 • але з думак пра мэты, сродкі, іх спалучэнні марныя

 • вынікае старое: злу пастаянна трэба знаходзіць казла

 • ахвярнага,

 • злом абвяшчаць яго і яму ствараць перашкоды,

 • зломваць, тлумачыць свет, як сляпому,

 • дабру ўсе гэтыя гульні з перацягваннем коўдры

 • весці без понту…

 • Віталь Рыжкоў

 • свае – чужыя

 • …сусвет быў простым дваровым сабакам

 • і кожны раз сустракаў нас ля дому пасля ўрокаў

 • і мы ўсё хацелі забраць яго да сябе

 • а потым яго забраў нехта іншы –

 • даў імя

 • і вучыў камандзе “чужы”

 • на нас.

 • Вальжына Морт


Анталагічныя матывы Матыў дыхатаміі матыў згарманізаванасці

 • “Сонца ці месяц?” –

 • Пытаешся раптам.

 • А я абіраю поўню,

 • Якая ведае,

 • Што такое быць месяцам,

 • Якая верыць,

 • Што яна ёсць сонцам.

 • Аксана СпрынчанАнталагічныя матывы Матыў пошуку / шляху

 • у чыстым выглядзе

 • Нам хопіць органаў пачуццяў –

 • Адшукаць

 • Чарговы ўсход і філасофскі камень,

 • Нам хопіць перашкодаў –

 • Пазабыць

 • Свае імёны і чужыя хайку.

 • Віялета Пачкоўская

 • Як між быццём і нябытам

 • сутву сваю знайсці?

 • Як не пакінуць раны

 • на небе і на зямлі?..

 • Аксана СпрынчанАнталагічныя матывы Матыў пошуку / шляху

 • суадносіцца са сферай інтымнага, прыватнага

 • шлях да цябе пакручасты,

 • быццам горная сцяжына,

 • заблытаны,

 • быццам лабірынт на выспе Крыт,

 • быццам сутарэнні падземнага горада…

 • Віка Трэнас

 • яднаецца з матывам дыхатаміі

 • Многа ці мала

 • прашу ў Бога?

 • Многа ці мала

 • прашу?

 • Многа ці мала?

 • Многа…

 • …У Бога?!

 • Аксана Спрынчан

Анталагічныя матывы Матыў жыццятворчасці

 • праз самавызначэнне

 • Бо я не анёл. Я толькі вучуся.

 • Віка Трэнас

 • праз знітаванасць жыцця і творчасці

 • – Ты такая рамантычная,

 • Ты не можаш не напісаць,

 • Як я бег да цябе па сумётах.

 • Смяюся, што гэта будзе

 • Хоку з глыбокімі слядамі.

 • Аксана СпрынчанАнталагічныя матывы Матыў жыццятворчасці

 • праз перайманне “выклятых” паэтаў

 • …а ты – святы, ды ўсё-ткі чалавек,

 • табе баліць, табе, як нам карціць

 • зайсці у краму, пляшку там купіць.

 • Янка Лайкоў

 • праз матыў мроі (“яна – выдумка маёй галавы”)

 • Я спяшаўся. Я нёс і знаёміўся. Стрымліваў слёзы і жыў –

 • упершыню ў жыцці.

 • Нёс яе па жыцці на руках, а аднойчы – радок за радком –

 • знаёмства нашае песціў.

 • Ты прабач, выпадковы чытач, што й табе

 • давялося праз гэта прайсці.

 • Я пісаў – і кахаў гэты вобраз няісны,

 • і ў сэрцы яго назаўсёды змясціў,

 • І – ты ведаеш, што? – не мог да цябе не данесці.

 • Павел Свярдлоў


Анталагічныя матывы

 • Біблейскія матывы

 • Там, у нябёсах, за воблакам

 • мне мроіцца лета вечнае.

 • Там Ойча з вачыма добрымі

 • страсае завеі снежныя.

 • Янка Лайкоў

 • Міфалагічныя матывы

 • А ў Нёмне-рацэ глыбока, каля залатых чаротаў,

 • Дзе скарбаў чароўных многа, дзе іх ніхто не чапае,

 • Жыве шчупак- абібока, дурнейшы з усіх істотаў.

 • І мяса яго дурнога заўсёды на ўсіх хапае.

 • Хто з’еў заклятага мяса – забыўся на ўсё, што ведаў,

 • І гоніць яго няўдача з рання ды да цёмнай ночы.

 • Антон Францішак Брыль


Экзістэнцыйныя матывы (звязаныя з філасофіяй ХХ ст., якая акцэнтуе ўвагу на ўнікальнасці ірацыянальнага быцця чалавека і яго эмацыйнай прыродзе)Экзістэнцыйныя матывы

 • матывы пакуты, болю

 • Ёй сорамна жыць. Яна хоча,

 • каб быў нейкі прамежак часу

 • ад гора да гора.

 • Алеся Башарымава

 • матыў адзіноты

 • спустошваць у пошуках слоў вершаваныя соты

 • быць майстрам самоты

 • Віка Трэнас

 • матыў страху

 • …жах ад усведамлення неабарачальнасці існага

 • робіць апошнія імгненні нашага жыцця невыноснымі…

 • Янка ЛайкоўЭкзістэнцыйныя матывы матыў бессэнсоўнасціЭкзістэнцыйныя матывы

 • матыў свабоды

 • найперш унутраная свабода

 • Падыміся.

 • Твае вочы шукае свабода.

 • Слухай вецер.

 • Ён бяжыць па зямлі без ботаў.

 • Ты застаўся

 • Без капейкі і без білета…

 • Алеся Башарымава

 • гратэскавы, абсурдны

 • Я сяду за Пульт Кіравання

 • Галактыкай

 • і адсяку сабе рукі.

 • Няхай усе ведаюць,

 • што такое свабода.

 • Віктар Жыбуль


Экзістэнцыйныя матывы

 • матыў памежнай сітуацыі

 • …нарэшце адзін з іх падае,

 • паранены,

 • другі вяртаецца,

 • узвальвае на плечы першага

 • і пачынае яго цягнуць

 • першы доўга трывае боль,

 • а пасля пачынае трэнас:

 • сымон, бог з табой,

 • якога хрэна?!

 • сымон,

 • твая жонка здраджвала табе са мной

 • Віталь Рыжкоў


Патрыятычны матыў (раскрываецца праз тэму Радзімы)

 • пазбаўлены пафасу

 • Вецер мкне

 • у набалелы твар…

 • П’яны водар велічнай

 • Радзімы…

 • Слухай, дзе знайсці

 • такі адвар,

 • Каб абедзвюх заўтра

 • адхадзілі?..

 • Таццяна НілаваПатрыятычны матыў

 • цвярозы, сурова-праўдзівы

 • Мне трывожна і радасна слухаць іх велічны грай,

 • Я народжаны гэтаю чорнаю злою зямлёю.

 • Я стаю басанож у пажухлай траве,

 • Мае ногі пускаюць карэнне ў няплодную глебу.

 • Антон Францішак Брыль

 • іранічна афарбаваны

 • Даруй нацыяналісту, каторы кажа: перадусім

 • Мова, і лозунгам глушыць зумканне пчолаў тваіх:

 • Ён тут і такім нарадзіўся, зрэшты, мы ўсе вісім

 • На гэтым, хоць і не збіраемся больш за траіх.

 • Марыя Мартысевіч


Сацыяльныя матывы (раскрываюцца праз вострыя грамадскія праблемы, што носяць масавы характар)

 • …твая мова такая маленькая,

 • што яшчэ й размаўляць не ўмее,

 • а ты, беларусь, у істэрыцы,

 • табе ўсё здаецца,

 • што акушэркі пераблыталі скруткі,

 • што ж табе зараз карміць чужое дзіця,

 • сваім малаком паіць мову чужую?

 • Вальжына Морт

 • Той, хто ў бруд утаптаны,

 • хутка будзе адаптаваны

 • да гэтага бруду.

 • Віктар Жыбуль


Урбаністычныя / пастаральныя матывы

 • Урбаністычныя матывы

 • (гарадская стыхія)

 • Шырокаю стужкай асфальт рассцілаецца

 • пад подыхам выхлапных завірух.

 • Час пік настае – і амаль не спыняецца

 • машын і грамадскага транспара рух.

 • Гэта вуліца шумная, вуліца новая –

 • па сучасных дамах гэта добра відаць,

 • бо яны ўсе бетонныя, шматпавярховыя,

 • і здаецца – іх шмат, калі іх толькі пяць.

 • Гэта бачаць не ўсе. Але мала хто ведае

 • (і, напэўна, не ўсе будуць знаць надалей),

 • што пад тоўшчай асфальту на вуліцы гэтае

 • брук адвечны схаваўся ад нашых вачэй.

 • Віктар ЖыбульУрбаністычныя / пастаральныя матывы

 • урбаністычны матыў vs пастаральны матыў

 • Мой пастаральны Госпад – сціплы пчаляр,

 • рой вясковых турботаў у яго галаве:

 • здзейсніўшы найсаладзейшую з існых мар,

 • Ён у слоікі мёд ліе і бароніць вуллі свае.

 • Госпадзе, ты сплятаеш цыбулю ў вянкі

 • і пчолак, цалуючы, садзіш сабе на язык.

 • Даруй нам занятасць сабой і імпэт гарадскі,

 • як даруем мы невяртальнікам нашых пазык.

 • Марыя Мартысевіч

 • урбаністычны матыў + пастаральны матыў

 • Бусел

 • Над плошчай

 • Незалежнасці.

 • Аксана Спрынчан

Абсурдысцкія матывы (наследаванне Хармсу)

 • Абсурдысцкія матывы (наследаванне Хармсу)

 • Дрэва дзіўнае называлі ўсе

 • “Недарэчна прыгожы вывіх”.

 • А яно глядзела, нібыта з ночы,

 • Клікала ціхенька: “Хлопча, хлопча!

 • Я таксама хачу такія штаны!

 • Мо падкажаш, дзе ты набыў іх?”

 • Алеся БашарымаваМакабрычныя матывы

 • Макабрычныя матывы

 • (паэтызацыя смерці)

 • Ён адно толькі меў

 • у вачах, на душы:

 • ў гэтым свеце не жыць

 • і кахаць толькі смерць.

 • Янка Лайкоў

 • Гатычныя матывы

 • (дэпрысіўныя, змрочныя, містычныя, звязаныя з тагасветным)

 • гэй, хадзем тусавацца ў пекла, там будзе крута,

 • свет навучыць цябе жыццё маляваць з натуры,

 • ты пакінеш зубамі след на празрыстай скуры.

 • Віка Трэнас


Высновы

 • Аксіялагічная парадыгма ў беларускай паэзіі пачатку ХХІ ст. не зазнала значных зменаў. Сведчанне гэтаму – актуальнасць адвечных агульначалавечых матываў.

 • Матывы, якія ў беларускай літаратуры традыцыйна былі характэрныя для патрыятычнай грамадзянскай лірыкі (матыў шляху, пошуку), пераносяцца ў сферу прыватнага, асабістага.

 • Сучасным паэтам у значна меншай меры ўласцівы публіцыстычнасць, лозунгавасць пры раскрыцці патрыятычных, сацыяльных тэм.

 • Цэнтральнае месца ў паэзіі пачатку ХХІ ст. займаюць экзістэнцыйныя матывы.


Высновы

 • Найбольш сімпатычны маладым паэтам пафас – іронія і самаіронія.

 • У паэзію свядома ўводзіцца слэнг і табуіраваная лексіка як сродак дасягнення гіперрэалізму альбо спроба эпатажу.

 • У паэзіі пачаткоўцаў непазбежныя сляды літаратурнай вучобы. Сучасная літаратурная моладзь імкнецца да “еўрапеізацыі” беларускай літаратуры, беручы за ўзор не толькі айчынных (У.Караткевіч, А. Разанаў, А. Сыс, П. Шукайла), але і замежных паэтаў

 • (Г. Апалінэр, Р. Ваячак, Д. Хармс, І. Бродскі).