shkolageo.ru 1Розроблено низку нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію Закону України “Про безоплатну правову допомогу”, зокрема:

 • Розроблено низку нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію Закону України “Про безоплатну правову допомогу”, зокрема:

 • Указ Президента України від 11.01.2012 № 11/2011, яким внесено зміни до Положення про Міністерство юстиції України щодо покладення на нього визначених Законом повноважень у сфері безоплатної правової допомоги

 • проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України «Про безоплатну правову допомогу» (реєстр. № 9496 від 24.11.2011 ), який 13 березня прийнято у першому читанні

 • постанови Кабінетом Міністрів України:

 • від 11.01.2012 № 8 “Про затвердження Порядку і умов укладення контрактів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі, та договорів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі”

 • від 28.12.2011 № 1363 “Про затвердження Порядку інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб”

 • від 28.12.2011 № 1362 “Про затвердження Порядку і умов проведення конкурсу та вимог до професійного рівня адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги”

 • від 23.11.2011 № 1235 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань надання безоплатної правової допомоги”


2012 рік (друге півріччя):

 • 2012 рік (друге півріччя):

 • створення 27 центрів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі, а також 2 пілотних міжрайонних центрів, відбір та навчання їх персоналу, матеріально-технічне забезпечення, побудова системи управління якістю, інформаційних автоматизованих систем

 • Міністерству юстиції на утворення центрів у Державному бюджеті на 2012 рік виділено 7,6 млн. грн.


2013 рік:

 • 2013 рік:

 • утворення 43 міжрайонних центрів, відбір та навчання їх персоналу, матеріально-технічне забезпечення, побудова системи управління якістю, інформаційних автоматизованих систем

 • 2014 рік:

 • утворення 24 центрів в містах обласного та республіканського значення, відбір та навчання їх персоналу, матеріально-технічне забезпечення, побудова системи управління якістю, інформаційних автоматизованих систем


Налагоджено тісну співпрацю з адвокатурою (Спілкою адвокатів України, Асоціацією адвокатів України, Союзом юристів України, Академією адвокатури України, регіональними КДКА, ВККА), яка здійснюється:

 • Налагоджено тісну співпрацю з адвокатурою (Спілкою адвокатів України, Асоціацією адвокатів України, Союзом юристів України, Академією адвокатури України, регіональними КДКА, ВККА), яка здійснюється:

 • в рамках робочої групи з удосконалення законодавства про безоплатну правову допомогу, утвореної Міністром юстиції 31 січня поточного року

 • шляхом організації постійних робочих зустрічей та нарад, в тому числі на рівні керівництва Міністерства юстиції України (наприклад, 19 березня 2012 року – зустріч під головуванням Першого заступника Міністра юстиції, ініціатива Спілки адвокатів України)

 • шляхом висвітлення процесу формування системи БПД, в тому числі проведення конкурсу, за допомогою медіа-ресурсів вказаних установ та організацій


23 квітня – І етап конкурсу, під час якого

 • 23 квітня – І етап конкурсу, під час якого

 • секретар комісії:

 • - готує документи, подані претендентами, до розгляду комісією

 • - складає графік проведення співбесід з претендентами з розрахунку по 15 хвилин на кожного претендента та враховуючи можливість проведення співбесіди не менше як 3 членами комісії (900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1500, 1600, 1700 та за потреби 1800)

 • - веде протокол засідання

 • комісія:

 • - ознайомлюється з документами, які подали претенденти

 • - затверджує графік проведення співбесід з претендентами, підготовлений секретарем

 • 7 травня – ІІ етап конкурсу (анонімне тестування), під час якого

 • - секретар комісії:

 • - реєструє учасників анонімного тестування, повідомляє їх під розписку про час проведення співбесіди

 • - роздає запаковані та опечатані в Києві конверти з тестами

 • - збирає тестові роботи та опечатує журнал реєстрації претендентів після завершення тестування

 • - розпечатує конверти з аркушем з питаннями та правильними відповідями, роздає їх членам комісії для перевірки робіт претендентів

 • - веде протокол засідання

 • комісія:

 • - збирається у складі не менше 2/3 від складу та спостерігає за анонімним тестуванням

 • - перевіряє тестові роботи претендентів без їх ідентифікації після завершення анонімного тестування


14 – 21 травня – ІІІ етап конкурсу, під час якого

 • 14 – 21 травня – ІІІ етап конкурсу, під час якого

 • - секретар комісії:

 • - ідентифікує роботи претендентів перед початком проведення співбесід

 • - веде протокол засідання

 • комісії:

 • - проводять співбесіди з претендентами, працюючи в групах у складі не менш як трьох членів комісії відповідно до затвердженого графіку проведення співбесід, який був доведений до претендентів під час анонімного тестування

 • - по завершенню співбесід приймають рішення про проходження конкурсу претендентами


Тестове завдання – однаковим для всіх претендентів на всій території України, тестування буде проводитись синхронно в один і той же день протягом 1,5 – 2 годин

 • Тестове завдання – однаковим для всіх претендентів на всій території України, тестування буде проводитись синхронно в один і той же день протягом 1,5 – 2 годин

 • Основні напрями анонімного тестування:

 • Закон України “Про безоплатну правову допомогу”

 • Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і протоколи до неї, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України

 • ефективне використання всіх положень закону і прав клієнта задля боротьби за втілення принципу справедливого правосуддя для малозабезпечених клієнтів;

 • постійне прагнення до вдосконалення професійних умінь і навичок;

 • прагнення до координації зусиль з іншими адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу у межах тієї ж самої адміністративно-територіальної одиниці, для підвищення ефективності власної професійної діяльності.


З метою зміни існуючої системи та рівня оплати послуг адвокатів розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Питання оплати послуг адвокатів, які надають вторинну правову допомогу особам, затриманим в адміністративному або кримінально-процесуальному порядку, а також у кримінальних справах», яка 10 квітня 2012 року внесена на розгляд Кабінету Міністрів України.

 • З метою зміни існуючої системи та рівня оплати послуг адвокатів розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Питання оплати послуг адвокатів, які надають вторинну правову допомогу особам, затриманим в адміністративному або кримінально-процесуальному порядку, а також у кримінальних справах», яка 10 квітня 2012 року внесена на розгляд Кабінету Міністрів України.

 • Оплата послуг адвокатів з надання вторинної правової допомоги здійснюватиметься, виходячи з розміру оплати за годину роботи адвоката:

 • - за фактичний час роботи адвоката з надання вторинної правової допомоги – у разі надання вторинної правової допомоги особі, затриманій в адміністративному або кримінально-процесуальному порядку;

 • - відповідно до Методики обчислення розміру винагороди адвокатів, які надають вторинну правову допомогу у кримінальних справах (далі – Методика) – за кожною завершеною стадією провадження у кримінальній справі, у якій адвокат здійснює або здійснював захист;

 • обчислення розміру винагороди адвокатів здійснюватиметься, виходячи з установленого розміру оплати за годину роботи адвоката; розрахункового часу, що витрачається адвокатом на надання вторинної правової допомоги в одній кримінальній справі; тяжкості злочину; особливостей стадій провадження у справі, протягом яких адвокат здійснював захист; повноти участі адвоката у відповідних процесуальних діях, а також ступеню складності кримінальної справи.


Методика базується на тому, що кожен коефіцієнт, який використовується для обчислення розміру винагороди адвоката, відображає вагу конкретного критерію чи групи критеріїв, які визначають загальну складність справи, а отже, і час, який витрачається адвокатом для підготовчої роботи та безпосередньої участі у відповідних процесуальних діях.

 • Методика базується на тому, що кожен коефіцієнт, який використовується для обчислення розміру винагороди адвоката, відображає вагу конкретного критерію чи групи критеріїв, які визначають загальну складність справи, а отже, і час, який витрачається адвокатом для підготовчої роботи та безпосередньої участі у відповідних процесуальних діях.

 • Найбільш важливим при визначенні оплати послуг адвоката є ступінь тяжкості злочину, що розраховується за допомогою сумарного коефіцієнта складності справи за ступенем тяжкості злочину, який враховує ступінь тяжкості кожного з епізодів справи і є основним елементом коефіцієнта складності справи. Цей коефіцієнт враховує той факт, що чим більший ступінь тяжкості злочину, тим в середньому більший обсяг матеріалів справи, а отже, і час, необхідний для ознайомлення з ними, визначення стратегії захисту та складання плану захисту.

 • Важливою особливістю Методики є наявність важелів, що повинні стимулювати адвоката найбільш ефективно захищати права клієнта. Наприклад, коефіцієнт особливої складності справи стимулюватиме адвоката до оскарження в судовому порядку в інтересах захисту особи у кримінальній справі незаконних рішень, дій чи бездіяльності органу дізнання, слідчого, прокурора.
Активна діяльність органів юстиції , в тому числі постійна комунікація із заінтересованими сторонами, спрямована на роз’яснення місії формування системи, мети та методів проведення конкурсу адвокатів, а також заохочення адвокатів до участі у конкурсі

 • Активна діяльність органів юстиції , в тому числі постійна комунікація із заінтересованими сторонами, спрямована на роз’яснення місії формування системи, мети та методів проведення конкурсу адвокатів, а також заохочення адвокатів до участі у конкурсі

 • Активна участь адвокатів у розбудові системи БПД,в тому числі у конкурсі, що дасть можливість не лише надавати безоплатну правову допомогу, а й впливати на її реформування, а також на реформування інституту адвокатури загалом