shkolageo.ru 1 2 ... 12 13


 • Підготовлено :

 • Ольга Трофимова, к.е.н.

 • Київ, грудень 2010 р.


отримання знань щодо основних принципів розробки нового продукту;

 • отримання знань щодо основних принципів розробки нового продукту;

 • отримання знань щодо стадії “нечіткого фронту” або “розмитого переднього краю” та моделі “стадія-прохід”;

 • отримання знань щодо міжфункціональної команди;

 • отримання базових навичок проектування Будинку якості.Процес розробки нового продукту

 • Процес розробки нового продукту

 • Стадія “нечіткого фронту” або “розмитого переднього краю”

 • Гнучка розробка продукту

 • Міжфункціональна команда

 • Модель “стадія-прохід”

 • Структурування функції якості


У бізнесі та інженерії термін “розробка нового продукту” (РНП) використовується для опису всього процесу виведення на ринок нового продукту чи послуги. Процес РНП відбувається двома паралельними шляхами: один з них передбачає генерування ідей, промисловий дизайн та конструювання; інший – маркетингове дослідження та аналіз. Компанії зазвичай розглядають процес розробки нового продукту як перший етап створення та комерціалізації нового продукту загального стратегічного процесу управління життєвим циклом продукту, що застосовується для збереження чи збільшення їхньої ринкової частки.

 • У бізнесі та інженерії термін “розробка нового продукту” (РНП) використовується для опису всього процесу виведення на ринок нового продукту чи послуги. Процес РНП відбувається двома паралельними шляхами: один з них передбачає генерування ідей, промисловий дизайн та конструювання; інший – маркетингове дослідження та аналіз. Компанії зазвичай розглядають процес розробки нового продукту як перший етап створення та комерціалізації нового продукту загального стратегічного процесу управління життєвим циклом продукту, що застосовується для збереження чи збільшення їхньої ринкової частки.


Генерування ідей

 • Генерування ідей

 • Відбір ідей

 • Розробка та тестування концепції

 • Економічний аналіз

 • Бета-тестування та ринкова апробація

 • Технічне впровадження

 • Комерціалізація

 • Ціноутворення щодо нового

 • продукту


Ідеї щодо нового продукту можна отримати з базових досліджень із застосуванням СВОТ-аналізу (аналіз сильних, слабких сторін, можливостей та загроз), ринкових та споживацьких тенденцій, торгівельних виставок, від відділу НДДКР компанії, конкурентів, фокус-груп, працівників, продавців та корпоративних шпигунів, або із застосування методології етнографічних відкриттів (дослідження моделей поведінки та звичок споживачів) з метою ознайомлення з новими продуктовими лініями чи властивостями продукту. Генерування ідей або мозковий штурм щодо нового продукту, послуги чи концепції щодо торгівельних точок – застосовувати ці методи генерування ідей можна після здійснення АНАЛІЗУ МОЖЛИВОСТЕЙ задля забезпечення спроможності обґрунтування ваших ідей на етапі Відбору ідей (див. наступний етап розробки).

 • Ідеї щодо нового продукту можна отримати з базових досліджень із застосуванням СВОТ-аналізу (аналіз сильних, слабких сторін, можливостей та загроз), ринкових та споживацьких тенденцій, торгівельних виставок, від відділу НДДКР компанії, конкурентів, фокус-груп, працівників, продавців та корпоративних шпигунів, або із застосування методології етнографічних відкриттів (дослідження моделей поведінки та звичок споживачів) з метою ознайомлення з новими продуктовими лініями чи властивостями продукту. Генерування ідей або мозковий штурм щодо нового продукту, послуги чи концепції щодо торгівельних точок – застосовувати ці методи генерування ідей можна після здійснення АНАЛІЗУ МОЖЛИВОСТЕЙ задля забезпечення спроможності обґрунтування ваших ідей на етапі Відбору ідей (див. наступний етап розробки).

следующая страница >>