shkolageo.ru 1друкований засіб спеціально організований таким чином, щоб стати складовою частиною навчального процесу з метою підвищення його ефективності

 • друкований засіб спеціально організований таким чином, щоб стати складовою частиною навчального процесу з метою підвищення його ефективностістворення шкільного підручника-процес, який бере початок від ідеї, концепції і завершується підручником як матеріальним об’єктом готовим до використання

 • створення шкільного підручника-процес, який бере початок від ідеї, концепції і завершується підручником як матеріальним об’єктом готовим до використання

 • розробка

 • видання

 • використання

 • оцінюванняЕкспериментатори - це потенційні користувачі (або ті, для кого призначений підручник)

 • Експериментатори - це потенційні користувачі (або ті, для кого призначений підручник)

 • Випробування проводиться у реальних умовах застосування підручника і на репрезентативній виборці користувачіврішення про схвалення або несхвалення підручника (сертифікаційне оцінювання), та надання(або ненадання) ДОЗВОЛУ НА ЙОГО ПОШИРЕННЯ

 • рішення про схвалення або несхвалення підручника (сертифікаційне оцінювання), та надання(або ненадання) ДОЗВОЛУ НА ЙОГО ПОШИРЕННЯ

 • вибрати серед багатьох підручників найбільш прийнятний (сертифікаційне оцінювання)

 • запропонувати зробити певні вдосконалення в підручнику (регулятивне оцінювання)


експертиза змісту підручників учителями, методистами, науковцями впродовж досить довгого терміну (щонайменше, 3 місяці)

 • експертиза змісту підручників учителями, методистами, науковцями впродовж досить довгого терміну (щонайменше, 3 місяці)

 • вивчення думки вчителів, учнів, їхніх батьків щодо підручника

 • проведення щонайменше двох контрольних обстежень рівня засвоєння учнями навчального матеріалу

 • обговорення підсумкових матеріалів на засіданнях міських(районних) методичних об’єднаннях

 • обговорення підсумкових матеріалів на засіданні вченої ради ЛОІППО


державний стандарт

 • державний стандарт

 • навчальні програми

 • навчальні плани

 • нові підручники

 • положення про апробацію

 • накази Міністерства освіти і науки Українививчення положення про апробацію підручників

 • вивчення положення про апробацію підручників

 • розробка вчителем плану апробації підручника

 • проведення навчальних семінарів, тренінгів з вчителями щодо накопичення досвіду дослідницької роботи

 • зустрічі з авторами підручниківсуть навчання – навчити(ся) здійснювати певні дії над певним об’єктом

 • суть навчання – навчити(ся) здійснювати певні дії над певним об’єктом

 • навчання може бути спрямоване на новий об’єкт

 • навчання може бути спрямоване на новий вид діяльності

 • навчання може бути спрямоване одночасно і на новий об’єкт і на новий вид діяльностіокремі елементи

 • окремі елементи

 • класи

 • відношення

 • структуривідтворення слів (дослівне, з перестановкою)

 • відтворення слів (дослівне, з перестановкою)

 • пізнавальна (когнітивна) діяльність (відокремити головне від другорядного, скласти план тексту, зробити узагальнення, розв'язати проблему, порівняти дані, зробити висновки тощо)

 • рухова діяльність

 • життєва позиція


введення

 • введення

 • розвиток теми

 • практичне застосування

 • інтеграція


Метод випередження

 • Метод випередження

 • Мотивація

 • Стартове завдання

 • Документ, запропонований до розгляду

 • Предмет або ситуація, запропоновані до спостереження

 • Перший досвід

 • Увідна справа

 • Екскурсія

 • Організація самостійної дослідницької роботи учнів

 • Пояснення кінцевих цілей

 • Повторення вивченого, як база для засвоєння нового

 • Урахування способу сприйняттяІндуктивний метод навчання

 • Індуктивний метод навчання

 • Надання інформації

 • Подання визначення, правила, формули…

 • Види діяльності на етапі розвитку теми

 • Ілюстрація

 • Демонстрація або уявний експеримент Повернення до однієї з увідних ситуацій

 • Системна організація об'єктів вивчення

 • ЗакріпленняПрактичні вправи

 • Практичні вправи

 • Питання на розуміння

 • Вправи на закріплення

 • Подолання труднощів

 • Випереджувальні вправи

 • Оцінювання набутих знаньЗв’язок з іншими знаннями

 • Зв’язок з іншими знаннями

 • Трансфер по вертикалі та/або по горизонталі

 • Створення інтегративних ситуацій

 • Оцінювання ступеня інтеграції знань


Надання знань

 • Надання знань

 • Розвиток навичок та умінь

 • Закріплення знань

 • Оцінювання знань

 • Допомога в інтеграції знань

 • Довідник

 • Соціальне та культурне виховання


Перевіряти відповідність змісту до програми шляхом порівняння останньої з картою цілей

 • Перевіряти відповідність змісту до програми шляхом порівняння останньої з картою цілей

 • Які з цілей програми знаходять своє відображення в підручнику і скільки разів він до них звертається

 • Які з цілей програми відсутні в підручнику

 • Які з завдань підручника не знаходять свого відображення в програмінауковість (факти, терміни, поняття, теорії)

 • науковість (факти, терміни, поняття, теорії)

 • доступність

 • доцільність функціонального навантаження ілюстративних матеріалів

 • послідовність, систематичність, цілісність

 • інтеграції та синтез міжпредметних та спеціальних знань, умінь, навичокЧи дає ілюстрація на обкладинці уявлення про зміст?

 • Чи дає ілюстрація на обкладинці уявлення про зміст?

 • Чи привабливо виглядає обкладинка?

 • Чи свідомо використані 4 сторінки обкладинки?

 • Чи є на ній прізвища авторів?

 • Чи всі сторінки пронумеровано? Де розміщено номери сторінок?

 • Наскільки доречний вибір кольорів?

 • Чи зручно користуватися книгою?

 • Чи легко її носити?


Чи дотримується підручник державних освітніх цілей?

 • Чи дотримується підручник державних освітніх цілей?

 • Чи всі розділи програми розкрити в підручнику?

 • Якщо в підручнику є позапрограмні розділи, чи зазначено це в ньому?

 • Чи відповідають наукові концепції, викладені в підручнику сучасним уявленням?

 • Наскільки точно визначені головні наукові поняття?

 • Чи наведені посилання на авторів, наукові праці, …?


Чи використовуються аналогії для пояснення складних процесів?

 • Чи використовуються аналогії для пояснення складних процесів?

 • Чи добираються ці аналогії з огляду на те, щоб не створити в учнів неправильних уявлень?

 • Чи наводить автор приклади для пояснення абстрактних понять?

 • Чи наводить автор контрприклади для пояснення абстрактних понять?Чи пропонує підручник навчальні ситуації?

 • Чи пропонує підручник навчальні ситуації?

 • Чи пропонує підручник практичні роботи (які не обмежуються лише спостереженнями)?

 • Чи завжди автор уточнює, коли йдеться про змодельовану ситуацію, а коли про ситуацію з реального життя?

 • Чи є в підручнику такі ситуації, які залишають простір для вчителя?Чи відображений в підручнику історичний аспект?

 • Чи відображений в підручнику історичний аспект?

 • Чи подаються знання в близькому учням контексті?

 • Чи показує підручник практичний зв'язок з життям?

 • Чи пропонує підручник ситуації, які можуть стати в пригоді учню в його повсякденному житті?

 • Чи надає підручник методи розв'язання типових ситуацій?


Чи вистачає в учня інформації для розв’язання запропонованих ситуацій?

 • Чи вистачає в учня інформації для розв’язання запропонованих ситуацій?

 • Чи пропонують іноді учню самому вибрати вид діяльності?

 • Чи дозволять учню запропоновані вказівки зберігати самостійність у виконанні?

 • Чи пропонує підручник приклади науково – дослідницької діяльності?

 • Чи допомагає підручник учню набути хороших звичок в організації роботи (формулювання рішення у вигляді повних фраз, …)?

 • Чи пропонує підручник можливість для заглиблення (Щоб дізнатися більше…)?


Якщо є таблиця змісту, наскільки точно вона відображає розподіл матеріалу?

 • Якщо є таблиця змісту, наскільки точно вона відображає розподіл матеріалу?

 • … чи допомагає вона зрозуміти логічний розвиток?

 • Чи чергуються види діяльності в розділі (практичні роботи, запитання, спостереження, вправи і т. ін.)?

 • Чи сприяють ці види діяльності розвитку різних навичок та умінь ( пізнавальних, практичних, життєвих)?Наскільки самостійним є кожний розділ, чи може він вивчатися автономно, без обов’язкового продовження в одному з наступних?

 • Наскільки самостійним є кожний розділ, чи може він вивчатися автономно, без обов’язкового продовження в одному з наступних?

 • Чи є в підручнику схематичне зображення логічних зв'язків між розділами?

 • Чи є в підручнику інтегративні розділи?Чи є в підручнику додаток, де було б схематично відображено послідовний лінійний розвиток?

 • Чи є в підручнику додаток, де було б схематично відображено послідовний лінійний розвиток?

 • Наскільки легко можна здійснювати в процесі навчання звертання до попередніх розділів підручника?

 • Наскільки рівномірно розподілений матеріал між розділами?

 • Чи вказано послідовні етапи роботи всередині розділу (ключові питання, рекомендації, умови, …)?


Чи відповідає мова підручника віковому рівню учнів?

 • Чи відповідає мова підручника віковому рівню учнів?

 • Чи відповідає мова підручника ( з позиції наукового змісту та лінгвістичного наповнення) рівню підготовки вчителя?

 • Наскільки ясно і точно “висловлюється” підручник?

 • Чи відповідає словникове наповнення підручнику віку учнів?

 • Чи добре виділені нові терміни?


Чи даються в тексті визначення нових термінів?

 • Чи даються в тексті визначення нових термінів?

 • Чи незабагато в тексті нових слів?

 • Чи достатньо короткі речення для того, щоб не розривати провідну думку?

 • Чи дозволяє пунктуація легко читати текст?

 • Чи добре побудовані фрази?

 • Наскільки вдало підібрані шрифти, розмір букв?Чи існує зв’язок між змістом книги та фотографією на обкладинці?

 • Чи існує зв’язок між змістом книги та фотографією на обкладинці?

 • Чи достатньо контрастні ілюстрації?

 • Чи супроводжуються ілюстрації підписами?

 • Чи мають ілюстрації назви?

 • Чи вистачає ілюстрацій?

 • Чи надає ілюстрація додаткову у порівнянні з текстом інформацію?Чи є в складі підручника розділи, присвячені оцінюванню?

 • Чи є в складі підручника розділи, присвячені оцінюванню?

 • Чи оголошується перелік тем та критеріїв оцінювання?

 • Чи перевіряються практичні навички?

 • Чи перевіряються уміння учнів користуватися науковими методами аналізу?

 • Чи трапляються в процесі оцінювання інтегративні ситуації?


Чи достатньо різноманітних вправ на практичне застосування?

 • Чи достатньо різноманітних вправ на практичне застосування?

 • Чи завжди вправа супроводжується зразком правильного виконання?

 • Чи відбувається в ході оцінювання постійне звертання до попередньо набутних знань?

 • Якщо в кінці року передбачений іспит, чи оцінюється підготовка до цього іспиту?


Чи поставлені чітко завдання на навчальний рік? кожного розділу? кожного уроку?

 • Чи поставлені чітко завдання на навчальний рік? кожного розділу? кожного уроку?

 • Чи є в підручнику додатки? словник(глосарій)? тлумачний словник? довідкові таблиці даних?

 • Чи пропонує підручник спосіб ведення записів? вивчення уроків? способи розв'язування задач? колективні форми роботи? індивідуальні форми роботи? підготовку проектівЧи наведений список літератури?

 • Чи наведений список літератури?

 • Чи пропонує підручник спосіб ведення записів, вивчення уроку, технічні прийоми запам'ятовування, способи розв'язання задач?Введення

 • Введення

 • Сильні сторони

 • Потребує поліпшення

 • Висновки

 • Додатки