Пожалуйста помогите 1. Визначити дійсне значення сили в колі котушки, якщо мережу змінногоструму з частотою 70 Гц та з напругою 220в почергово включаютьконденсатор ємністю 6мкФ і котушку індуктивністю 60мг з дуже малимактивним опором.2. Визначте різницю фаз між точками, що коливаються, знаходяться навідстані х=135см одна від одної. Плоска хвиля, що біжить, позначенарівнянням У=0,05 sin (1980t- 6x), де Y- зміщення частки, t- час, х-відстань, по вісі, уздовж якої поширюється хвиля3. Знайдіть роботу поля, змінювання потенційної енергії поля, якщо воднорідне електричне поле, напруженістю 2кВ/см, помістили зміннийзаряд (- 20 нКл) в напрямку силової лінії поля на відстань 20см.​

Загрузить картинку
Не нравится ответ?

Если ответ на твой вопрос отсутствует, или он не полный, то рекомендуем найти информацию через поиск на сайте.

Найти другие ответы
Новые вопросы и ответы