1. Атмосфера це - а) нижній шар повітряної оболонки Землі; б) повітряна оболонка Землі; в) нижній шар тропосфери; г) оболонка Землі, яка складається із стратосфери і мезосфери. 2. Лінії, які з’єднують на карті точки з однаковою абсолютною температурою, називаються: а) ізобари б) ізобати в) ізогієти г) ізотерми 3. Середня солоність поверхневих вод Світового океану становить: а) 28 проміле б) 35 проміле в) 38 проміле г) 42 проміле II рівень 4. Визначте правильність твердження: «Морем вважається будь-яка велика водойма з солоною водою, наприклад Каспійське море». Так Ні 5. Дайте назву обєктам: Найдовша річка світу – Найдовша річка України – Найбільше за площею озеро світу - 6. Підкреслить із запропонованих об’єктів острови: Гренландія, Ісландія, Камчатка, Сахалін, Мадагаскар, Ява, Аравійський, Сомалі. III рівень 7. Запишіть визначення поняття «біосфера» 8. Запишіть складові біосфери. IV рівень 9. Дайте характеристику однієї з природних зон світу: 1) територія роташування; 2) клімат; 3) рослинний світ; 4) тваринний світ.

Ответ:Объяснение:Атмосфера — газовая оболочка небесного тела, удерживаемая около него гравитацией. Поскольку не существует резкой границы между атмосферой и межпланетным пространством, то обычно атмосферой принято считать область вокруг небесного тела, в которой газовая среда вращается вместе с ним как единое целое.

Оценить ответ

Загрузить картинку
Не нравится ответ?

Если ответ на твой вопрос отсутствует, или он не полный, то рекомендуем найти информацию через поиск на сайте.

Найти другие ответы
Новые вопросы и ответы