Помогите решить 2 задачи по химии, с дано и решением , заранее большущее вам спасибо ❤️1) Під час взаємодії 39 грам металу з надлишком води виділилося 11,2 л водню, який повністю витратили на відновлення міді із купрум 2 оксиду. 1. Обчисліть кількість речовини купрум 2 оксиду, який вступив у реакцію.2) Зовнішній електронний шар хімічного елемента має формулу ns²np⁴. Калієва сіль кислоти утворено вищим оксидом цього хімічного елемента, має молярна масу 174 г/моль. 1. Установіть формулу кислоти. У відповіді вкажіть суму індексів у формулі. 2. Яка маса натрій гідроксиду необхідна для повної нейтралізації 49 г цієї кислоти?​

Ответ:n(CuO)=0.5 моль m(NaOH)=40 г.Объяснение:На фото.

Помогите решить 2 задачи по химии, с дано и
Оценить ответ

Загрузить картинку
Не нравится ответ?

Если ответ на твой вопрос отсутствует, или он не полный, то рекомендуем найти информацию через поиск на сайте.

Найти другие ответы
Новые вопросы и ответы