У трьох пронумерованих пробірках є розчини сульфатної кислоти калій гідроксиду натрій хлориду Складіть план виконання експерименту Що робили? Що спостерігали? Речовина

1. Для того, щоб розрізнити сульфатну кислоту, візьмемо розчин Ba(OH)2.Ba(OH)2 + H2SO4 = BaSO4 + 2H2OСпостерігаємо випадіння білого, нерозчинного у кислотах розчину — BaSO4, що доводить присутність сульфат-іону в пробірці.2. Щоб виявити натрій хлорид, проведемо реакцію з AgNO3:AgNO3 + NaCl = NaNO3 + AgClПомітимо випадіння білого драглистого осаду AgCl.3. Залишиться у третій пробірці розчин калій гідроксиду. Але, якщо потрібно експерементально перевірити і його, то візьмемо FeCl3:3KOH + FeCl3 = Fe(OH)3 + 3KClПомітимо випадіння червоно-бурого осаду — Fe(OH)3.

Оценить ответ

Загрузить картинку
Не нравится ответ?

Если ответ на твой вопрос отсутствует, или он не полный, то рекомендуем найти информацию через поиск на сайте.

Найти другие ответы
Новые вопросы и ответы