5. Установіть відповідність між науковими відкриттями та прізвищами вчених, яким вони належать. А) перший механічний пристрій, що виконував чотири арифметичні дії, сконструював Б) склад і призначення частин (функціональних елементів) автоматичного обчислювального пристрою вперше сформулював В) принципи, згідно з якими функціонує більшість сучасних комп’ютерів, вперше описав Г) першу серійну обчислювальну машину, що виконувала дві арифметичні дії, створив Д) перші програми для різницевої автоматичної машини створив перший у світі програміст 1) Блез Паскаль 2) Джон фон Нейман 3) Чарльз Беббідж 4) Ада Лавлейс 5) Готфрід Вільгельм Лейбніц 6. Установіть відповідність між назвами властивостей алгоритмів та їхніми описами. А) визначеність або детермінованість Б) скінченність В) дискретність Г) результативність Д) масовість 1) означає, що виконання алгоритму зводиться до виконання окремих дій у певній послідовності; причому кожна команда алгоритму повинна виконуватися за скінченний інтервал часу 2) означає, що для заданого набору значень початкових (вхідних) даних алгоритм однозначно визначає порядок дій виконавця та результат цих дій 3) означає, що алгоритм може бути застосований до цілого класу однотипних задач, для яких спільними є умова, хід розв’язування та які відрізняються тільки початко вими даними 4) означає, що виконання алгоритму завершиться після скінченної кількості кроків і за скінченний час при будь-яких допустимих значеннях початкових даних 5) означає, що після завершення виконання алгоритму обов’язково одержуються результати, які відповідають поставленій меті 7. Установіть відповідність між типами програмного забезпечення комп’ютера та назвами програм. А) програми для роботи з текстовими документами Б) програми для перегляду веб-документів В) програми спеціального призначення Г) інструментальні програми Д) програми для роботи з графікою 1) Paint 2) 1C-бухгалтерія 3) MS Word 4) Internet Explorer 5) CodeBlocks 8. Установіть відповідність між означеннями властивостей алгоритмів та їхніми назвами. А) після завершення виконання алгоритму обов’язково одержуються результати, які відповідають поставленій меті Б) алгоритм може бути застосований до цілого класу однотипних задач, для яких спільними є умова, хід розв’язування та які відрізняються тільки початковими даними В) виконання алгоритму завершиться після скінченної кількості кроків і за скінченний час при будь-яких допустимих значеннях початкових даних Г) для заданого набору значень початкових (вхідних) даних алгоритм однозначно визначає порядок дій виконавця та результат цих дій Д) виконання алгоритму зводиться до виконання окремих дій у певній послідовності, причому кожна команда алгоритму повинна виконуватися за скінченний інтервал часу 1) масовість 2) скінченність 3) визначеність або детермінованість 4) результативність 5) дискретність 9. Установіть відповідність між описом принтерів та їхніми назвами. A) принтери, принцип дії яких полягає в створенні зображення за допомогою дуже малих крапель спеціальних чорнил, що виштовхуються з друкуючої головки на поверхню паперу або плівки, називаються Б) монохромні принтери, що використовуються для друку етикеток, ярликів, чеків, штрих-кодів на складах або в магазинах, білетів для транспортних компаній, чеків у переносних касових апаратах тощо, називаються В) принтери, у яких використовується принцип дії на основі електризації малих частинок порошкоподібної фарби (тонера), за допомогою якої і створюється зображення на поверхні паперу або плівки, називаються Г) принтери, у яких низька якість друку, відносно мала швидкість друку, не можна якісно передавати відтінки кольорів, високий рівень шуму, називаються Д) принтери, які використовуються для друку креслень, ескізів, плакатів та інших зображень великих розмірів, називаються 1) лазерні 2) струменеві 3) термічні 4) плотери 5) матричні 10. Встановіть відповідність між розширенням файлу і його типом. А) .txt Б) .exe В) .jpg Г) .mp3 Д) .avi 1) Графічний 2) Текстовий 3) Музичний 4) Виконуваний 5) Відео 11. Установіть відповідність між типами принтерів та їхнім описом. А) пристрої введення даних Б) пристрої внутрішньої пам’яті В) пристрої виведення даних Г) пристрої зовнішньої пам’яті Д) мультимедійне обладнання 1) оперативна, постійна, напівпостійна пам’ять 2) клавіатура, миша, маніпулятори, сканер 3) гнучкі та жорсткі магнітні диски, СD- та DVD-диски 4) звукові та відеокарти, цифрові фото- та відеокамери 5) принтер, гучномовці, навушники, плотер

Загрузить картинку
Не нравится ответ?

Если ответ на твой вопрос отсутствует, или он не полный, то рекомендуем найти информацию через поиск на сайте.

Найти другие ответы
Новые вопросы и ответы