13. Установіть відповідність між апаратними засобами та їхнім призначенням. А) клавіатура, миша, маніпулятори, сканер Б) оперативна, постійна, напівпостійна пам’ять В) принтер, гучномовці, навушники, плотер Г) звукові та відеокарти, цифрові фото- та відеокамери Д) гнучкі та жорсткі магнітні диски, СD- та DVD-диски 1) пристрої внутрішньої пам’яті 2) пристрої введення даних 3) мультимедійне обладнання 4) пристрої зовнішньої пам’яті 5) пристрої виведення даних 14. Установіть відповідність між мовами програмування високого рівня та їхніми авторами. А) Бейсік (Basic) Б) С++ В) Паскаль (Pascal) Г) С# (C Sharp) Д) Сі 1) Ніклаус Вірт 2) Джон Кемені та Томас Курц 3) Б’ярн Страуструп 4) Кен Томпсон і Деніс Рітчі 5) Андерс Гейлсберг, Скот Вілтамут і Пітер Гольде 15. Установіть відповідність між типами принтерів та їхнім описом. А) Струменеві Б) лазерні В) плотери Г) термічні Д) матричні 1) монохромні принтери, що використовуються для друку етикеток, ярликів, чеків, штрих-кодів на складах або в магазинах, білетів для транспортних компаній, чеків у переносних касових апаратах тощо 2) принцип дії полягає в створенні зображення за допомогою дуже малих крапель спеціальних чорнил, що виштовхуються з друкуючої головки на поверхню паперу або плівки 3) використовується принцип дії на основі електризації малих частинок порошкоподібної фарби (тонера), за допомогою якої і створюється зображення на поверхні паперу або плівки 4) низька якість друку, відносно мала швидкість друку, неможливість якісно передавати відтінки кольорів, високий рівень шуму 5) використовуються для друку креслень, ескізів, плакатів та інших зображень великих розмірів та інших зображень великих розмірів 16. Установіть відповідність між назвами базових алгоритмічних структур та їхніми означеннями. А) лінійний алгоритм Б) алгоритм вибору В) алгоритм з розгалуженням Г) циклічний алгоритм Д) допоміжний алгоритм 6) алгоритм, за допомогою якого здійснюється вибір шляху виконання алгоритму відповідно до набутого значення умови 7) алгоритм, у якому виконується повторне виконання тієї самої дії або блоку дій, доки задовольняється умова певного логічного виразу 8) алгоритм, у якому виконується послідовне виконання дій, одна за одною 9) алгоритм, який повністю виконується в іншому алгоритмі 10) алгоритм, за допомогою якого здійснюється вибір одного з багатьох шляхів виконання алгоритму відповідно до набутого значення певного виразу 17. Установіть відповідність між пристроями комп’ютера та їхніми описами. А) центральний процесор Б) пристрої внутрішньої пам’яті В) пристрої введення даних Г) пристрої виведення даних Д) зовнішня пам’ять 1) виведення результатів у зручному для людини вигляді 2) введення нових даних 3) швидкодіюча пам’ять, розташована на материнській платі 4) пристрої зберігання великих обсягів даних 5) опрацювання даних і керування роботою всіх пристроїв комп’ютера 18. Установіть відповідність між означеннями базових алгоритмічних структур та їхніми назвами. А) алгоритм, за допомогою якого здійснюється вибір шляху виконання алгоритму відповідно до набутого значення умови, називають Б) алгоритм, у якому виконується повторне ви конання тієї самої дії або блоку дій, доки задовольняється умова певного логічного виразу, називають В) алгоритм, у якому виконується послідовне виконання дій одна за одною, називають Г) алгоритм, який повністю виконується в іншому алгоритмі, називають Д) алгоритм, за допомогою якого здійснюється вибір одного з багатьох шляхів виконання алгоритму відповідно до набутого значення певного виразу, називають 1) лінійним алгоритмом 2) алгоритмом вибору 3) алгоритмом з розгалуженням 4) циклічним алгоритмом 5) допоміжним алгоритмом 19. Установіть відповідність між основними властивостями процесорів та їхніми характеристиками. А) розрядність Б) швидкість опрацювання даних (швидкодія) В) тактова частота Г) кеш-пам’ять Д) кількість ядер 1) частота керуючих сигналів, які узгоджують роботу пристроїв процесора 2) кількість двійкових розрядів, що можуть одночасно опрацьовуватися процесором 3) середня кількість операцій, які виконуються за одиницю часу 4) кількість однакових за структурою процесорів, що об’єднані в одну мікросхему 5) ємність кеш-пам’яті першого і другого рівнів 20. Установіть відповідність між прізвищами вчених та їхнім вкладом у розділ інформатики «Алгоритмізація та програмування». А) Мухамед ібн Муса аль-Хорезмі Б) Августа Ада Лавлейс В) Андре-Марі Ампер Г) Джордж Буль Д) Конрад Цузе 1) автор першого програмованого комп’ютера та першої мови програмування високого рівня 2) автор терміна «кібернетика» 3) від його імені з’явився термін «алгоритм» 4) перший у світі програміст, автор понять розгалуження та циклу 5) автор алгебри логіки6)

Объяснение:13.а - 2б - 1в - 5г - 3д - 414.а - 2б - 3в - 1г - 5д - 415.а - 2б - 3в - 5г - 1д - 416.а - 8б - 10в - 6г - 7д - 917.а - 5б - 3в - 2г - 1д - 4

Оценить ответ

Загрузить картинку
Не нравится ответ?

Если ответ на твой вопрос отсутствует, или он не полный, то рекомендуем найти информацию через поиск на сайте.

Найти другие ответы
Новые вопросы и ответы