Помогите пожалуйста♥ (на Python,C++ или Pascal)Кут (№1125)Інтервал кутів між годинниковою та хвилинною стрілками годинника від 0 до 180 градусів (включаючи кути 0 і 180 градусів). Наприклад, коли на годиннику 12 годин, то кут між стрілками 0 градусів, а коли 6:00, то відповідно 180 градусів. Обчисліть кут між годинниковою та хвилинною стрілками у інтервалі часу від 12:00 до 11:59.Вхідні даніВхідні данные містять декілька випадків. Кожен тестовий випадок у окремому рядку містить 2 цілих числа, відокремлених пропуском: перше число показує кількість годин (від 0 до 12) а друге вілповідно кількість хвилин (в інтервалі [0, 59]). Вхідні дані завершуються рядком, що мітить два нулі.Вихідні даніДля кожного тестового випадку у окремому рядку вивести мінімальний кут між стрілками в градусах у форматі, наведеному у прикладі вихідних даних.Вхідні дані #112 012 306 03 00 0Вихідні дані #1At 12:00 the angle is 0.0 degrees.At 12:30 the angle is 165.0 degrees.At 6:00 the angle is 180.0 degrees.At 3:00 the angle is 90.0 degrees.

Ответ:Var g,h:integer;Hhh,ggg:string;gg,hh,d:real;BeginRepeatRead(g,h);if g=h and h=0 then break;Gg:=30*(g mod 12)+h/2;Hh:=h*6;D:=abs(gg-hh);If d>180 then d:=360-d;str(h,hhh);if h<10 then hhh:='0'+hhh;Writeln('At ',g,':',hhh,' the angle is ',d:2:1,' degrees.');Until false;End.

Оценить ответ

Загрузить картинку
Не нравится ответ?

Если ответ на твой вопрос отсутствует, или он не полный, то рекомендуем найти информацию через поиск на сайте.

Найти другие ответы
Новые вопросы и ответы