Составьте пожалуйста предложеня салалас құрмалас сөйлем. На каждый вид по 2 примера.(их 6 видов) на тему әл-Фараби(только на эту тему) пожалуйста!!!! У меня завтра контроша

Ыңғайлас:1) Шығыстың ғұлама ойшылы Әбу Насыр әл-Фараби және грек ойшылы Аристотель әлемді мойындатқан ұстаздар.2)Әл-Фараби – көрнекті ойшыл,әрі ғұламаСебеп салдар:1)Әл-Фараби – өзінің замандастарының арасындағы ең ірі ғалым, философ ,cол себепті өзінің білімділігі мен сауаттылығының арқасында "Екінші Ұстаз" атауына ие болды. 2)Әл-Фарабидің шығармашылық мұрасы орасан зор,cондықтанда Әл-Фарабидің еңбектері күні бүгінге дейін өз мән-маңызын жоғалтқан жоқ.

Оценить ответ

Загрузить картинку
Не нравится ответ?

Если ответ на твой вопрос отсутствует, или он не полный, то рекомендуем найти информацию через поиск на сайте.

Найти другие ответы
Новые вопросы и ответы