Проаналізуйте статтю 10 кримінального процесуального кодексу україни: стаття 10. Рівність перед законом і судом. 1. Не може бути привілеїв чи обмежень у процесуальних правах, передбачених цим Кодексом,за ознаками раси , кольору шкіри, політичних, релігійних чи інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, громадянства, освіти, роду занять, а також за иовними або іншими ознаками. 2. У випадках і порядку, передбачених цим Кодексом, певні категорії осію ( неповнолітні, іноземці, особи з розумовими і фізичними вадами тощо) під час кримінального провадження користуються додатковими гарантіями. А. Про які основні поняття йдеться? Б. Який принцип зафіксовано в цій статті? В. У чому, на вашу думку, полягає важливість цього принципу для кожної людини? Відповідь аргументуйте.

Загрузить картинку
Не нравится ответ?

Если ответ на твой вопрос отсутствует, или он не полный, то рекомендуем найти информацию через поиск на сайте.

Найти другие ответы
Новые вопросы и ответы