Виберіть географічні назви, які треба писати через дефіс, і запишіть їх правильно. Нова/Каховка, Корсунь/Шевченківський, Кам’янець/Поді́льський, Крижо/піль, Східно/європе́йськарівни́на, Ла/Ма́нш, Буе́нос/А́йрес, Дави́дів/Брід, Сан/Франциско, Бері́зки/Берша́дські, Сант/Я́го, Кам’яно/гі́рка, Фра́нкфурт/на/Ма́йні, Верхньо/дніпро́вськ, Ула́н/Уде́, Вест/І́ндія, Трипі́лля, Лас/Ве́гас, Нью/Йо́рк, Сан/Сальвадо́р, Дмитро́/Варва́рівка.

Нова Каховка, Корсунь-Шевченківський, Кам'янець-Подільський, Крижопіль, Східноєвропейська рівнина, Ла- Манш, Буенос-Айрес, Давидів Брід, Сан-Франциско, Берізки-Бершадські, Сантьяго, Кам'яногірськ, Франкфурт-на-Майні, Верньодніпровськ, Улан-уде, Вест-Індія, Трипілля, Лас-Вегас, Нью-Йорк, Сан-Сальвадор, Дмитро-Варварівка

Оценить ответ

Загрузить картинку
Не нравится ответ?

Если ответ на твой вопрос отсутствует, или он не полный, то рекомендуем найти информацию через поиск на сайте.

Найти другие ответы
Новые вопросы и ответы