1.Запишіть географічні назви разом, окремо або через дефіс. Новоград/Волинський, Іва́но/Франкі́вськ, Білгород/Дністровський Південно/украї́нський кана́л, Вели́кий/У́стюг, Пу́ща/Води́ця, Старо́костянтинів, Біло/пі́лля, Новосі́лки/на/Дніпрі, Го́ла/При́стань, П’яти́ха/тки, Ісси́к/Куль, Іст/Ло́ндон, Ріо/де/Жане́йро, Лос/А́нджелес, Атла́нтик/Сі́ті, Санта/Барбара, Сан/Сальвадор.

Новоград-Волинський, Івано-Франківськ, Білгород-Дністровський, Південноукраїнський канал, Великий Устюг, Пуща-водиця, Старокостянтинів, Білопілля, Новосілки на Дніпрі, Гола Пристань, П'ятихатки, Іссик Куль, ІстЛондон, Ріо де Женейро, Лос-Анджелес, Атлантик-сіті, Санта-Барбара, Сан-Сальвадор

Оценить ответ

Загрузить картинку
Не нравится ответ?

Если ответ на твой вопрос отсутствует, или он не полный, то рекомендуем найти информацию через поиск на сайте.

Найти другие ответы
Новые вопросы и ответы