16.Позначте рядок, у якому в усіх словах відбувається спрощення, що позначається на письмі: а) тиж..невий, контрас.т.ний, шіс.т.надцять, совіс..ний; б) захис..ний, балас.т.ний, жаліс..ний, совіс..ний; в) проїз..ний, радіс..ний, щас..ливий, сер..це; г) чес..ний, корис..ний, якіс..ний, облас..ний. 17. М'який знак на місці пропуску пишеться в усіх словах рядка А кіл..кість, пот…мянілий, Уман..щина Б нен..чин, боїш..ся, сяд..мо В дон…чин, с..огодні, прос..ба Г їдал..ня, батал..йон, матін..чин 18. Апостроф ставиться ж усіх словах рядка А кар..єра, пів..ящика, медв..яний Б верб..я, міжгір..я, дзв..якнути В мавп..ячий, між..ярусний, круп..яний Г двох..ярусний, пів..яру, об..єкт 19. Подвоєння літер НЕ відбувається в усіх словах рядка А крос..ворд, іл..юзія, оперет..а Б піц..ерія, Рус..о, груп..овий В кристал..ічний, однотон..ий, мас..ивний Г кол..екція, нет..о, кас..ета. 20. У якому реченні вжито звертання? (Розділові знаки пропущено.) А. Я люблю тебе зимонько! Б. Зимонька одягла ялинки в теплі шуби. В. Сніг-сніжок укриває землю ковдрою. Г. Мороз розмалював вікна химерними візерунками. 21. Через дефіс слід писати усі слова у рядку: А відео\телефон, екс\президент, ультра\модний Б ледве\ледве, жовто\червоний, жовто\гарячий В північно\західний, кисло\солодкий, темно\синій Г міні\магазин, далеко\східний, південно\східний 22. Частку НЕ слід писати окремо з усімасловами рядка: А не\нависний, не\хочу, не\весело Б не\дбалий, не\звичайний; не\весело, а сумно В не\високий, а низький; не\думати, не\має зошита Г не\має учня, не\стримний, не\забувай 23. У якому реченні немає вставного слова? (Розділові знаки пропущено.) А. Сьогодні мабуть буде завірюха. Б. Без сумніву весна колись переможе зиму. В. Навіть могутні дуби застигли в мовчанні. Г. Погода на щастя видалася гарною. 24. У якому реченні правильно розставлено розділові знаки? А. Скрізь лежить білий сніг: на озері, річці, ставку. Б. Зимове сонце з'явилося на мить, і заховалося за хмарами. В. Засніжені поля луги сплять глибоким сном. Г. І ліс і поле одягли срібні шати

17 в18 б19 а20 а21 а22 в23 в24 а

Оценить ответ

Загрузить картинку
Не нравится ответ?

Если ответ на твой вопрос отсутствует, или он не полный, то рекомендуем найти информацию через поиск на сайте.

Найти другие ответы
Новые вопросы и ответы