1. Виберіть безсполучникове складне речення. A) Грицько побачив, що Семен рве ягоди, і зупинився (Б. Грінченко). Б) В селі бігли з дворів назустріч чумакам дівчата, діти, поважні діди з палицями (С. Васильченко). B) Хмари пливли низько над землею, можна було сподіватися дощу (О.Десняк). Г) Сонце, мабуть, упливло за обрій, і в лісі ходив уже важкий присмерк (М. Хвильовий). 2. Позначте речення, у якому допущено пунктуаційну помилку. A) Грицько стулив рота: вода вже сягала йому до очей (Б. Грінченко). Б) Сашко задихався і зморився: більше години вони бігли з Сіроманцем лісом до глинищ (М. Вінграновський). B) Час твій прийде з долею битися, сон пропаде (Леся Українка). Г) Вдарили козаки веслами у воду – одскочив дуб од берега (А. Кащенко). 3. Позначте розділовий знак, який пропущено в реченні. Пан гуляв у себе в замку_ у ярмі стогнали люди (Леся Українка). A) Кома; Б) двокрапка; B) тире; Г) крапка з комою. 4. Укажіть, з якої кількості частин складається речення. Сумно і смутно людині, коли висихає і сліпне уява, коли, обертаючись до найдорожчих джерел дитинства і юності, нічого не бачить вона дорогого, небуденного, ніщо не гріє її, не будить радості, ані людяного суму (О.Довженко). A) Дві; Б) три; B) чотири; Г) п’ять 5. Укажіть, які види зв’язку наявні в реченні. Є для серця така покута: забувати скоріше зло, аніж те, що мусило бути і чого в житті не було (Л. Костенко). A) Сполучниковий сурядний і підрядний; Б) безсполучниковий та сполучниковий сурядний; B) безсполучниковий та сполучниковий підрядний; Г) безсполучниковий та сполучниковий сурядний і підрядний. 6. Укажіть речення із сполучниковим сурядним та підрядним зв’язком. A) Щоб шанувати, треба мати талант; щоб заздрити, таланту не треба (Г. Тютюнник). Б) Серце в нього щеміло, немов хто стискав його в жмені, однак він не міг спинити бажання хоч раз у житті зазнати того щастя (М. Коцюбинський). B) Але землю вкриває асфальт і бетон, небо затягується димами і ревом моторів, і кудись шалено, в метушливій тривозі летить життя, засмоктує і не залишає тієї чистої години для душі, коли можна замислитись над собою і подумати про головне (Є. Сверстюк). Г) Я подумав: як то добре отако вірити в когось, покластися на когось, але все те до пори, бо надходить час, і ти мусиш узяти на себе всю відповідальність не тільки за власне життя, а й за життя інших, близьких, а часом і не близьких людей та справи (Ю. Мушкетик).

Загрузить картинку
Не нравится ответ?

Если ответ на твой вопрос отсутствует, или он не полный, то рекомендуем найти информацию через поиск на сайте.

Найти другие ответы
Новые вопросы и ответы